Monitoring hal magazynowych

Nowoczesna konstrukcja hal magazynowych to nie tylko opracowywanie od podstaw nowych obiektów o charakterze handlowo – gospodarczym, ale również wprowadzanie innowacyjnych technologii kontroli przestrzeni. Czym różni się monitoring przeznaczony pod hale magazynowe od rozwiązań technicznych obecnych 15 czy 20 lat temu? Okazuje się, że technika podążyła znacznie do przodu i wiele rozwiązań może nas zaskoczyć!

Monitoring hal produkcyjnych – zwiększona skuteczność i wydajność

Nowoczesne urządzenia do kontroli pracy każda hala produkcyjna wypróbować może obecnie na znacznie wyższym poziomie. Przede wszystkim, zmieniła się rozdzielczość przemysłowych kamer. Ochrona obiektu, aby zaobserwować dane zjawisko na monitorze kontrolującym, zazwyczaj musiała stosować ręczne zbliżenie obrazu. W nowoczesnych systemach kontrolujących zabieg ten wykonywany jest automatycznie przez generowanie obrazu o zwiększonej rozdzielczości w zbliżeniu, które nie wymaga żadnych działań ręcznych. Obszar objęty ryzykiem oznaczony jest charakterystycznym, błękitnym lub czerwonym kolorem, co natychmiast zwraca uwagę pracownika odpowiedzialnego za ochronę obiektu. W ten sposób jeszcze efektywniej i sprawniej wychwytywać można wszelkie kradzieże, z którymi na co dzień walczą przede wszystkim obiekty handlowe i hale magazynowe w postaci wielkich sklepów z różnorodnym i kosztownym asortymentem.

Hale produkcyjne i kompleksowe narzędzia do ich kontroli

Jeśli chodzi o stosowane obecnie narzędzia kontrolujące bezpieczeństwo pracy, w pierwszej kolejności należy wymienić:

  • kamery przemysłowe o szerszym, niż dotychczas zasięgu, filmujące obszar pod kątem 360 stopni z każdej strony, korzystają z nich hale produkcyjne, w których istnieje spore ryzyko kradzieży na obszarze roboczym, a także w szatniach
  • czujniki obecności – rozwiązanie pomocne w sytuacji zapewnienia bezpieczeństwa miejscu, do którego nie może się dostać osoba niepowołana, korzystają z nich przedsiębiorcy, dla których hale magazynowe mają też strefę prowadzonego biura
  • czujniki dymu, wody, gazu – wszystkie obiekty, na których odbywa się praca, w tym także hale produkcyjne i magazynowe, narażone są na nieszczęśliwe wypadki, automatyczne czujniki dymu, wody oraz gazu pozwalają na czas zareagować na zbliżające się niebezpieczeństwo w postaci zalania, wybuchu czy pożaru

 

Hale magazynowe i operowanie urządzeniami opartymi na Przemyśle 4.0

Efektywność i poszerzony zakres działania nowoczesne sprzęty kontrolne i monitoringowe zawdzięczają technologii Przemysłu 4.0, rozpropagowanego w ostatnich latach w środowiskach najpopularniejszych korporacji na świecie. Świadomość architektów oraz inwestorów finansujących hale magazynowe z roku na rok jest coraz wyższa, co skutkuje regularną wymianą i udoskonalaniem instalacji odpowiedzialnych w obiektach przemysłowych za przekazywanie informacji w postaci obrazu, głosu lub impulsu. Większość narzędzi do zarządzania przestrzenią zmieniła formę sterowania z analogowej na w pełni dotykową. Optymalnym rozwiązaniem jest reakcja specjalnie zaprogramowanych czujników.